10 Dhjetori: Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

09 Dec 2022

Dita e të Drejtave të Njeriut festohet nga komuniteti ndërkombëtar çdo vit më 10 dhjetor. Ajo përkujton ditën në vitin 1948 kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut.

Fillimi zyrtar i Ditës së të Drejtave të Njeriut daton që nga viti 1950, pasi Asambleja miratoi rezolutën 423 (V) duke ftuar të gjitha shtetet dhe organizatat e interesuara të miratojnë 10 dhjetorin e çdo viti si Ditën e të Drejtave të Njeriut.

Kur Asambleja e Përgjithshme miratoi Deklaratën, ajo u shpall si një “standard i përbashkët i arritjeve për të gjithë popujt dhe të gjitha kombet”, drejt të cilit individët dhe shoqëritë duhet “të përpiqen me masa progresive, kombëtare dhe ndërkombëtare, për të siguruar njohjen e tyre universale dhe efektive dhe respektimi”.

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut parashtron një gamë të gjerë të drejtash dhe lirish themelore për të cilat të gjithë ne kemi të drejtë. Ajo garanton të drejtat e çdo individi kudo, pa dallim në bazë të kombësisë, vendbanimit, gjinisë, origjinës kombëtare ose etnike, fesë, gjuhës, apo çdo statusi tjetër.

Megjithëse Deklarata nuk është një dokument detyrues, ajo frymëzoi më shumë se 60 instrumente të të drejtave të njeriut, të cilat së bashku përbëjnë një standard ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. Sot pëlqimi i përgjithshëm i të gjitha shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara për të drejtat themelore të njeriut të përcaktuara në Deklaratë e bën atë edhe më të fortë dhe thekson rëndësinë e të drejtave të njeriut në jetën tonë të përditshme.

Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut, si zyrtari kryesor për të drejtat e Kombeve të Bashkuara, dhe Zyra e Komisionerit të Lartë luajnë një rol të madh në koordinimin e përpjekjeve për respektimin vjetor të Ditës së të Drejtave të Njeriut.

Respektimet e fundit dhe të kaluara të Ditës së të Drejtave të Njeriut:

2022 – 75 – Vjetori i Deklarates Universale te te drejtave te Njeriut

2021 – Të gjithë njerëzit – Të gjithë të barabartë

2020 – Shërohuni më mirë

2019 – Të rinjtë në këmbë për të drejtat e njeriut

2018 – Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut mbush 70 vjet

2017 – Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut mbush 70 vjet

2016 – Mbroni të drejtat e dikujt sot

2015 – Të drejtat tona. Liritë tona. Gjithmonë.

2014 – #Tëdrejtat365

2013 – 20 vjet punë për të drejtat tuaja

2012 – Zëri im vlen

2011 – Festoni të drejtat e njeriut!

2010 – Flisni, Stop Diskriminimit

2009 – Përqafo diversitetin, fund diskriminimit

2007-2008 – 60 vjetori i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut

2006 – Lufta kundër varfërisë: Një çështje detyrimi, jo bamirësie

2005 – Tortura dhe përpjekjet globale për ta luftuar atë

2004 – Edukimi për të drejtat e njeriut