“Balkan Insight” shkruan per situaten e personave me aftesi te kufizuar ne Kosove

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

23 Jan 2018

“Balkan Insight” shkruan per situaten e personave me aftesi te kufizuar ne Kosove, pas nje hulumtimi disa javore te realizuar me aktere te ndryshem qe punojne ne fushen e aftesise se kufizuar, perfshire Forumin Kosovar te Aftesise se Kufizuar. Balkan Insight permend kontributin e fuqishem qe po jep Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar per te permiresuar jeten e personave me aftesi te kufizuar ne Kosove, dhe se sa i determinuar eshte ky mekanizem per te ndryshuar situaten e pafavorshme.