Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Ferizajit është takuar me ekipin e Obiliqit

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

14 Jun 2018

Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Ferizajit është takuar me ekipin e Obiliqit për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit “ Të ngrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë” të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme.

_____________________________________________

Tim za pedagošku procjenu dece sa posebnim potrebama opštine Ferizaj (Uroševac) susreo se sa timom iz Obilića radi razmjene iskustava i povećanja profesionalnog kapaciteta.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme.