Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të vecanta i komunës së Lipjanit, u takua me ekipin e Prishtinës

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

10 May 2018

DUKE NDODHUR TANI: Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të vecanta i komunës së Lipjanit, po takohet me ekipin e Prishtinës për te shkëmbyer eksperiencat dhe ngitur kapacitetin profesional.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit “ Të ngrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë” të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme.