Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të vecanta i komunës së Malisheves u takua me ekipin e Mitrovices për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

23 May 2018

DUKE NDODHUR TANI: Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të vecanta i komunës së Malisheves po takohet me ekipin e Mitrovices për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit “ Të ngrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë” të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme