Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar ka pranuar donacion nga OSCE Mission in Kosovo

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

01 Aug 2018

Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar ka pranuar donacion ( pese paisje kompjuterike ) nga OSCE Mission in Kosovo. KDF falenderon OSCE, dhe te gjithe mbeshtetesit dhe partneret qe kontribojne ne funksionalitetin dhe ngritjen e kapaciteteve te organizates.

Kosovski Forum Invalidnosti dobio je donaciju (pet računarske opreme) od OSCE Mission in Kosovo . KFI zahvaluje se OSCE-u i svim podržiocima i partnerima koji doprinose u funkcionalnosti i izgradnji kapaciteta organizacije.