Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar mbajti takim me perfaqesues nga Ministria e Arsimit, Unicef Kosovo Programme dhe Save the Children in Kosova/o

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 Jan 2018

Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar me qellim te definimit te prioriteteve ne fushen e arsimimit te femijeve me aftesi te kufizuar, mbajti takim me perfaqesues nga Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise (Divizioni per Femije me Nevoja te Vecanta), Unicef Kosovo Programme dhe Save the Children in Kosova/o

Prioritetet e definuara bashkarisht do te adresohen ne zyren e Bashkimit Evropian ne Kosove, gjate takimit qe do te zhvilloje Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar me ekspert qe mbeshtesin Reformen Arsimore ne Kosove.