Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, me mbështetje të Save the Children in Kosova/o, ka filluar implementimin e projektit

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

19 Jul 2018

Na vjen mirë të ju njoftojmë se Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, me mbështetje të Save the Children in Kosova/o, ka filluar implementimin e projektit “Të lehtësojmë aplikueshmërinë e edukimit gjithpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuar në Kosovë”. Ky projekt ka për qëllim të krijojë kushte më të përshtatëshme për gjithpërfshirje kualitative në arsimim, të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë.

Drago nam je da vas obavestimo da je Kosovski Forum Invalidnost, uz podršku Save the Children in Kosova/o, započeo implementaciju projekta “Olakšati primenljivost sveobuhvatnog obrazovanja za decu sa invaliditetom na Kosovu”. Ovaj projekat ima za cilj stvaranje pogodnijih uslova za kvalitetno uključivanje u obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu.