Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, vazhdimisht ka gjetur përkrahje nga Kompania Relux Sh.p.k

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

08 May 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, vazhdimisht ka gjetur përkrahje nga Kompania Relux Sh.p.k, me lokacion në Prishtinë, me pronar Ramiz Gashi. Kësaj rradhe, kjo kompani ka kontribuar në blerjen e veturës së FKAK-së, e cila veturë shërben për kryerjen e nevojave operative, sidhe aktiviteteve të ndryshme që organizon FKAK.

Duke shpresuar në bashkëpunim të mëtutjeshëm, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar falenderon përzemërsisht kompaninë Relux.

________________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti stalno je imao podršku od kompanije Reluk Sh.p.k, sa lokacijom u Prishtini, sa vlasnikom Ramiz Gashi. Ovog puta ova kompanija je doprinela kupovini automobila KFI-a, automobil koji služi za obavljanje operativnih potreba, kao i za razne aktivnosti koje organizuje KFI.

U nadi za dalju saradnju, Kosovski Forum Invalidnosti srdačno se zahvaljuje kompaniji Relux.