” Kosovë Më Mbështet, Fuqizo Të Drejtën Time”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

21 Mar 2018

Të nderuar qytetarë,

Shoqata Down Syndrome Kosova dhe Forumi Kosovar i Personave me Aftësi të Kufizuar, ju falenderon që na mbështet sot në Marshin Protestues nën moton
” Kosovë Më Mbështet, Fuqizo Të Drejtën Time”, njëherit falenderojmë Avokatin e Popullit z. Hilmi Jashari që me prezencën e tij fuqizojë kërkesat tona.

Mbesim me shpresë qe institucionet e vendit do ti trajtojnë dhe fillojnë së zbatuari me prioritet kërkesat tona.

____________________________________

Poštovani građani,

Udruženje Down Syndrome Kosova i Kosovski Forum Invalidnosti, zahvaljujemo što ste nas podržali danas u Protestni Marsh pod motom “Kosovo Podrži Me,Ojačaj Moje Pravo”, zahvaljujemo i Ombudsmanua g-din. Hilmi Jashari koji svojim prisustvom ojačao je naše zahteve.

Ostajemo u nadi da će institucije zemlje tretirati i početi implementirati sa prioritetom naše zahteve.