Marrëveshje të reja për asistentë në shkolla

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

27 Mar 2023

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar ka nënshkruar marrëveshje të re bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Republikës së Kosovës, marrëveshje nga e cila do të rekrutohen dy asistentë në klasë për fëmijët e shurdhër në Qendrën Burimore “Nënë Tereza” në Prizren.

Marrëveshja e nënshkruar nga U.D i Drejtorit Ekekutiv të FKAK-së z. Bujar Kadriu dhe Ministrja e MASHTI-t, znj. Arbërie Nagavci është e rëndësisë së veçantë meqenëse do të ndikojë direkt në përkrahjen e nxënësve të shurdhër që të vijojnë mësimin e rregullt dhe të kenë mbështetjen e duhur institucionale.

Marrëveshja gjithashtu forcon bashkëpunimin në përgjithësi dhe shtron rrugën për të tjera aktivitete që lehtësojnë mësimnxënien e grupeve të aftësisë së kufizuar në përgjithësi.

Kjo dhe marrëveshje të  tjera janë  nënshkruar në  kuadër të  projektit “Përfshirja e fëmijëve me aftësi të  kufizuar në shkollat e komunave target të  Kosovës” mbështetur nga UNICEF-i.

Deri tani janë  nënshkruar marrëveshje për asistentët nëpër  shkolla në  komunat: Gjilan, Gjakovë, Lipjan si dhe së shpejti pritet të  nënshkruhet marrëveshja e re në komunën e Dragashit.

Me dy marrëveshjet e sotme bëhën 20 asistentë për nxënësit në  kuadër të mbështetjës së fëmijëve me aftësi të  kufizuar.

Ky aktivitet mbështetet nga UNICEF në Kosovë Unicef Kosovo Programme në partneritet me Bashkimin Evropian në Kosovë European Union in Kosovo dhe Kosova Disability Forum.

#Forumi i Aftesise se Kufiuar #unicef #EuKosovo