Me rastin e shënimit të ditës botërore të Autizmit, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) vlerëson se situata e personave të prekuar me autizëm është mjaftë shqetësuese

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

02 Apr 2018

Prandaj, duke marrë parasysh këtë fakt, FKAK si organizatë ombrellë e organizatave për aftësinë e kufizuar u bënë thirrje institucioneve që të kenë vëmendje për këtë grup të personave dhe njëkohesisht të sigurojnë që FKAK do të jetë i përkushtuar që të fuqizojë të drejtat e këtyre personave, dhe institucionet të sigurojnë që do të jenë aktive në avokimin për miratimin e ligjit gjithëpërfshirës.

Me respekt,
Bujar Kadriu – Kryetar