Nën organizimin e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Janis McDavid sot u takua me përfaqësues të Forumit të Shoqatave që mbrojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

25 Sep 2019

Nën organizimin e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Janis McDavid sot u takua me përfaqësues të Forumit të Shoqatave që mbrojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë.

With UNICEF’s Office in Kosovo organization, Janis McDavid met today with representatives of the Kosovo Disability Forum.

Photo credit: UNICEF Kosovo Programme/Adi Beqiri