Prindër, zëri juaj është shumë i rëndësishëm për ne

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

18 Sep 2023

Prishtinë –  Në vazhden e fushatës nga UNICEFI-I Programi në Kosovë për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë, ne si forum mobilizohemi që së bashku me prindër dhe fëmijë të flasim rreth nevojave dhe barrierave që ballafaqohen gjatë rritjës së fëmijëve me aftësi të kufizuara në vendin tonë.

Prindër, zëri juaj është shumë i rëndësishëm për ne!

Për të arritur një mjedis gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, kërkojmë ndihmën tuaj!

Na ndihmoni duke iu përgjigjur pyetjes:

“Çfarë ka nevojë fëmija juaj për të qenë i shëndetshëm, i lumtur dhe i përfshirë?”

Jepni komentin tuaj më poshtë dhe ndani idetë tuaja me ne!

Ne do t’i shqyrtojmë përgjigjet tuaja dhe do të sigurohemi që zëri i fëmijës suaj të dëgjohet!

Kjo fushatë ka për qëllim të ngrisë vetëdijen e prindërve, vendim-marrësve dhe publikut në përgjithësi për çështje urgjente:

UNICEF në Kosovë ka filluar këtë fushatë për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara të financuar nga BE.

Ejani dhe bashkohuni në: #tgjitheNperfshirje #ZgjidheLomshin