Thirrje për konsulent vendor për hartimin e strategjisë së FKAK-së

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

28 Jul 2023

Publikime

Thirrje për konsulent vendor për hartimin e strategjisë së FKAK-së

Thirrje për konsulent vendor për hartimin e strategjisë së FKAK-së Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar shpallë thirrjen për pozitën: Konsulent vendor për hartimin e Strategjisë pesë vjeçare të Organizatës. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar synon të angazhojë një konsulent të specializuar për hartimin e dokumentit strategjik të organizatës, shërbimi që duhet të ofrohet […]

Thirrje për konsulent vendor për hartimin e strategjisë së FKAK-së

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar shpallë thirrjen për pozitën: Konsulent vendor për hartimin e Strategjisë pesë vjeçare të Organizatës.

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar synon të angazhojë një konsulent të specializuar për hartimin e dokumentit strategjik të organizatës, shërbimi që duhet të ofrohet është Hartimi i Strategjisë pesë vjeçare të organizatës Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar.

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin të cilin e gjeni të bashkangjitur në këtë shpallje si dhe të publikuar në web-faqen www.kdf-ks.org.

Aplikimin tuaj mund ta dërgoni në emailin: prokurimi@kdf-ks.org, me subjekt: Konsulent/e për të

hartuar strategjinë FKAK-së.

Afati i fundit për aplikim është deri 15.08.2023. në ora 16:00 në email adresen prokurimi@kdf-ks.org

Dokumentet e dërguara pas afatit të caktuar nuk do të pranohen.