Publikohet raporti mbi zbatueshmerinë e ‘’Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

06 Jul 2018

Për herë të parë nga këndi i shoqërisë civile, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar ka publikuar raportin mbi zbatueshmerinë e ‘’Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’.

Në linkun e mëposhtem, mund të gjeni disa nga informatat kryesore gjatë konferencës për publikim e raportit.

#StrategjiaNacionale