Punëtoritë për Projektligjin për Gjithpërfshirjen

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

23 Jan 2020

Punëtoritë për avancimin e Projektligjit për Gjithëpërfshirje po vazhdojnë. Për dy ditë me rradhë, zyrtarë të institucioneve shtetërore dhe përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të kufizuara punuan drejtë fuqizimit të këtij Projektligji.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit ‘’Integrimi i Përspektivës së Fëmijëve me Aftësi të Kufiuara në Iniciativat Legjislative në Kosovë’’, projekt ky i mbështetur nga zyra e Unicef në Kosovë.