Shoqata Down Syndrome Kosova e mbeshtetur nga Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar organizon Marsh Protestues

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

15 Mar 2018

Bashkohu me ne per te mbeshtetur kerkesat per realizimin e te drejtave te personave me aftesi te kufizuar.

Eja me 21 mars 2018, vendi Sheshi “Zahir Pajaziti” ora 12:00, Prishtine.

________________________________________________
Down Syndrome Kosovo Association supported by Kosovo Disability Forum organizes Protesting Marsh .

Join us to support the requirements for the realization of the rights of people with disabilities.

Join us on 21 of March 2018, place “Zahir Pajaziti” Square, 12:00, Prishtina.
______________________________________________

Udruženje Down Syndrome Kosova podržan od Kosovskog Foruma Invalidnosti organizuje Protestni Marš.

Pridruži nam se da podržimo zahteve za realizaciju prava osoba sa invaliditetom.

Dođite 21 marta 2018, mesto Trg “Zahir Pajaziti” u 12:00 sati , Prishtina.