“Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

01 Feb 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar ka filluar punëtoritë avokuese me qëllim të Funksionalizimit të Ekipeve Pedagogjike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në të gjithë Kosovën, në kuadër të projektit “Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”, të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme.

Në studio të Radio Kosovës: Trina Xheladini – Kordinatore për zhvillim dhe implementim të projekteve.