Trajnimet për punë në Shtime dhe Prizren

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

13 Jul 2023

Prizren/Shtime/12 korrik – Dy persona me aftësi të kufizuara kanë nënshkruar kontratë për trajnim në punë në kuadër të projektit “Përfshirja e të rinjëve me aftësi të kufizuara në tregun e punës në Kosovë” mbështetur nga Save the Children në Kosovë.

Këto marrëveshje u realizuan me punëdhënësin e restaurantit ‘Liqeni i Mjellmave’ në Shtime si dhe me Shoqaten e Artisteve Pamor në Prizren.

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar do të vazhdoj ta zbatoj këtë program të rëndësishëm për përgaditjen e të rinjëve në tregun e punës dhe zhvillimin e tyre personal dhe profesional./FKAK