U mbajt punetoria per ngritje te kapaciteteve me organizatat lokale te personave me aftesi te kufizuar ne Gjakove

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

30 May 2018

Ne kuader te projektit “Fuqizojmë organizatat lokale te personave me aftësi te kufizuar për mbrojtje nga diskriminimi” u mbajt punetoria per ngritje te kapaciteteve me organizatat lokale te personave me aftesi te kufizuar ne Gjakove.

Projekti u mbeshtet nga Zyra per Qeverisje te Mire/Zyra e Kryeministrit.