U mbajt punetoria per ngritje te kapaciteteve me organizatat lokale te personave me aftesi te kufizuar ne Gjilan

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

04 Jun 2018

Ne kuader te projektit “Fuqizojmë organizatat lokale te personave me aftësi te kufizuar për mbrojtje nga diskriminimi”, u mbajt punetoria per ngritje te kapaciteteve me organizatat lokale te personave me aftesi te kufizuar ne Gjilan.

Projekti u mbeshtet nga Zyra per Qeverisje te Mire/Zyra e Kryeministrit.

U okviru projekta “Ojačamo lokalne organizacije osoba sa invaliditetom za zaštitu od diskriminacije” održana je radionica za povećanje kapaciteta sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u Gjilan.

Projekat je podržan od Kancelarije za Dobro Upravljanje / Kancelarija Premijera.